sơ đồ tư duy gdcd 12

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 9
Vì Việt Nam là tiêu điểm của sự kết hợp các trào lưu cách mạng của thế giới, nơi tập trung những mâu thuẫn lớn của thời đại.
học t
Chọn bộ sách bạn họcLỰA CHỌN SÁCH CỦA BẠNTất cảChân trời sáng tạoSGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiKết nối tri thức với cuộc sốngSGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiCánh diềuSGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiiLearn Smart WorldSGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiRight onSGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiEnglish DiscoverySGK,SBT,VBTLuyện trắc nghiệmĐề thiTất cảNgữ vănSoạn văn 10 – Kết nối tri thức – siêu ngắnSoạn văn 10 – Kết nối tri thức – chi tiếtSoạn văn 10 – Chân trời sáng tạo – siêu ngắnSoạn văn 10 – Chân trời sáng tạo – chi tiếtSoạn văn 10 – Cánh Diều – siêu ngắnSoạn văn 10 – Cánh Diều – chi tiếtTác giả tác phẩm lớp 10SBT Văn 10 – Kết nối tri thứcSBT Văn 10 – Chân trời sáng tạoSBT Văn 10 – Cánh diềuChuyên đề học tập Văn 10 – Kết nối tri thứcChuyên đề học tập Văn 10 – Chân trời sáng tạoChuyên đề học tập Văn 10 – Cánh diềuTrắc nghiệm Ngữ Văn 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Ngữ Văn 10 – Cánh DiềuTrắc nghiệm Ngữ Văn 10 – Chân trời sáng tạoĐề thi, đề kiểm tra Văn 10 – Kết nối tri thứcĐề thi, đề kiểm tra Văn 10 – Cánh diềuĐề thi, đề kiểm tra Văn 10 – Chân trời sáng tạoLý thuyết Văn 10Toán họcSGK Toán 10 – Kết nối tri thứcSGK Toán 10 – Chân trời sáng tạoSGK Toán 10 – Cánh diềuSBT Toán 10 – Kết nối tri thứcSBT Toán 10 – Chân trời sáng tạoSBT Toán 10 – Cánh DiềuChuyên đề học tập Toán 10 – Kết nối tri thứcChuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạoChuyên đề học tập Toán 10 – Cánh diềuTrắc nghiệm Toán 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Toán 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Toán 10 – Cánh diềuĐề thi, đề kiểm tra Toán lớp 10 – Kết nối tri thứcĐề thi, đề kiểm tra Toán lớp 10 – Chân trời sáng tạoĐề thi, đề kiểm tra Toán lớp 10 – Cánh diềuLý thuyết Toán 10Tiếng AnhTiếng Anh 10 – Global SuccessTiếng Anh 10 – Friends GlobalTiếng Anh 10 – iLearn Smart WorldTiếng Anh 10 – English DiscoveryTiếng Anh 10 – BrightTiếng Anh 10 – Explore New WorldsSBT Tiếng Anh 10 – Global Success (Kết nối tri thức)SBT Tiếng Anh 10 – Friends Global (Chân trời sáng tạo)SBT Tiếng Anh 10 – iLearn Smart WorldSBT Tiếng Anh 10 – BrightSBT Tiếng Anh 10 – English DiscoveryTrắc nghiệm Tiếng Anh 10 – Global SuccessĐề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 – Global SuccessTrắc nghiệm Tiếng Anh 10 – Friends GlobalĐề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 – Friends GlobalTrắc nghiệm Tiếng Anh 10 – iLearn Smart WorldĐề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 – iLearn Smart WorldĐề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 – BrightĐề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 – English DiscoveryLý thuyết Tiếng Anh 10Vật líSGK Vật Lí 10 – Kết nối tri thứcSGK Vật Lí 10 – Chân trời sáng tạoSGK Vật Lí 10 – Cánh diềuSBT Vật lí 10 – Kết nối tri thứcSBT Vật lí 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Lí 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Lí 10 – Chân trời sáng tạoĐề thi, kiểm tra Lí lớp 10Trắc nghiệm Lí 10 – Cánh diềuHóa họcSGK Hóa 10 – Kết nối tri thứcSGK Hóa 10 – Chân trời sáng tạoSGK Hóa 10 – Cánh diềuSBT Hóa 10 – Kết nối tri thứcSBT Hóa 10 – Chân trời sáng tạoSBT Hóa 10 – Cánh diềuChuyên đề học tập Hóa 10 – Kết nối tri thứcChuyên đề học tập Hóa 10 – Chân trời sáng tạoChuyên đề học tập Hóa 10 – Cánh diềuTrắc nghiệm Hóa 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Hóa 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Hóa 10 – Cánh DiềuĐề thi, đề kiểm tra Hóa lớp 10Đề thi, đề kiểm tra Hóa lớp 10 – Kết nối tri thứcĐề thi, đề kiểm tra Hóa lớp 10 – Chân tròi sáng tạoĐề thi, đề kiểm tra Hóa lớp 10 – Cánh diềuSinh họcSGK Sinh 10 – Kết nối tri thứcSGK Sinh 10 – Chân trời sáng tạoSGK Sinh 10 – Cánh diềuSBT Sinh lớp 10 – Kết nối tri thứcSBT Sinh lớp 10 – Chân trời sáng tạoSBT Sinh lớp 10 – Cánh diềuChuyên đề học tập Sinh 10 – Kết nối tri thứcChuyên đề học tập Sinh 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Sinh 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Sinh 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Sinh 10 – Cánh diềuĐề thi, đề kiểm tra Sinh lớp 10 – Kết nối tri thứcĐề thi, đề kiểm tra Sinh lớp 10 – Chân trời sáng tạoĐề thi, đề kiểm tra Sinh lớp 10 – Cánh diềuĐề thi, đề kiểm tra Sinh lớp 10Lý thuyết Sinh 10Lịch sửSGK Lịch sử 10 – Kết nối tri thứcSGK Lịch sử 10 – Chân trời sáng tạoSGK Lịch sử 10 – Cánh DiềuSBT Lịch sử 10 – Kết nối tri thứcSBT Lịch sử 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Sử 10 – kết nối tri thứcTrắc nghiệm Sử 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Sử 10 – Cánh DiềuĐề thi, kiểm tra Lịch sử lớp 10Chuyên đề học tập Lịch sử 10 – Kết nối tri thứcĐịa líSGK Địa lí lớp 10 – Kết nối tri thứcSGK Địa lí lớp 10 – Cánh DiềuSGK Địa lí lớp 10 – Chân trời sáng tạoSBT Địa lí 10 – Kết nối tri thứcSBT Địa lí 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Địa lí lớp 10 – Kết nối tri thứcTrắc nghiệm Địa lí lớp 10 – Chân trời sáng tạoTrắc nghiệm Địa lí lớp 10 – Cánh DiềuĐề thi, kiểm tra Địa lí lớp 10Tin họcSGK Tin học 10 – Kết nối tri thứcSGK Tin học 10 – Cánh DiềuSBT Tin học 10 – Kết nối tri thứcCông nghệSGK Công nghệ 10 – Kết nối tri thứcSGK Công nghệ 10 – Cánh diềuGDCDSGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – Kết nối tri thứcSGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – Chân trời sáng tạoSGK Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – Cánh diềuHĐ trải nghiệm, hướng nghiệpSGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Kết nối tri thứcSGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Chân trời sáng tạoSGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Cánh DiềuGiáo dục thể chấtSGK Giáo dục thể chất 10 – Kết nối tri thứcSGK Giáo dục thể chất 10 – Cánh diềuGD Quốc phòng và An ninhSGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 – Kết nối tri thứcSGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 – Cánh diều
THPT C
TIẾP NHẬN HỌC BỔNG, KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021. CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN CÔNG TY INFAC VINA KCN MINH HƯNG – HÀN QUỐC 30.000.000 ĐỒNG***QUỸ TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG HUYỆN CHƠN THÀNH 15.000.000 ĐỒNG***NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH CHƠN THÀNH TÀI TRỢ 5.000.000 ĐỒNG***NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH CHƠN THÀNH TÀI TRỢ 3.000.000 ĐỒNG***TẬP THỂ CỰU HỌC SINH NIÊN KHÓA 1996 – 1999 10.000.000 ĐỒNG***EM LƯU PHỐI THI – CỰU HS TÀI TRỢ 7.000.000 ĐỒNG***THẦY LỰC VÀ CÔ XUÂN HƯƠNG TÀI TRỢ 1.000.000 ĐỒNG***NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH CHƠN THÀNH 10.000.000 ĐỒNG***ANH NGUYỄN NGỌC NGUYÊN – CỰU HỌC SINH 10.000.000 ĐỒNG***ANH HUỲNH DUY – CỰU HỌC SINH KHÓA 1992 – 1994 10.000.000 ĐỒNG***EM THANH TÂM – CỰU HS TÀI TRỢ 3.000.000 ĐỒNG***CÔ PHẠM THỊ KIM HẠNH – PHÓ BAN ĐDPHHS 500.000 ĐỒNG***ĐẠI LÝ XE GẮN MÁY TUYÊN – TT CHƠN THÀNH 50 NÓN BẢO HIỂM*** // TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH!
Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)
Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và bài tập trắc nghiệm(Có đáp án)Sau đây cùng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài.Với sơ đồ tư duy theo sử kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các em trong quá trình học tập và ôn thi THPT Quốc Gia.Xem thêm Đề thi THPT Quốc Gia môn Lịch sửTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án)
Tổng hợp Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn lớp 9 dễ nhớ, hay nhất
Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí.Đăng ký ngay!
Tin học lớp 6 | Giải bài tập Tin học 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn | Soạn Tin 6
Loạt bàiGiải bài tập Tin học lớp 6 | Soạn Tin học 6 | Trả lời câu hỏi Tin học 6của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6.
Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 11 tất cả các mônToán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD
Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Đầy Đủ, Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11
Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Đầy Đủ, Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11Bạn đang xem Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11 Đầy Đủ, Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 11Tạisonlavn.comTrong bài học này các em củng cố lại kiến thức đã học ở các chương Cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản ở động vật và thực vật. Tổng kết chương trình sinh học 11, giúp các em hệ thống lại các đặc trưng cơ bản của sự sống ở thực vật và động vật.Đang xem Sơ đồ tư duy sinh học 111. Tóm tắt lý thuyết1.1. Cảm ứng1.2. Sinh trưởng và phát triển1.3. Sinh sản2. Luyện tập bài 48 Sinh học 112.1. Trắc nghiệm2.2. Bài tập SGK3. Hỏi đáp Bài 48 Sinh học 11a. Cảm ứng ở thực vậtb. Cảm ứng ở động vậta. Sinh trưởng và phát triển ở thực vậtb.Sinh trưởng và phát triển ở động vật2. Luyện tập Bài 48 Sinh học 11Sau khi học xong bài này các em cần Hệ thống lại được các kiến thức cơ bản từ chương 2, 3, và 4Lập ra được mối quan hệ của các kiến thức trong chương và giữa các chương với nhau.Nhận thức theo logic các đặc trưng sống của thực vật và động vật.Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Sinh học 11 Bài 48cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.Xem thêm Laravel Là Gì ? 7 Lý Do Bạn Nên Chọn Laravel Laravel Là GìA.Tiến hoá theo hướng dạng lưới à Chuổi hạch à Dạng ống.B.Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.C.Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.D.Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.READ Một Số Phương Pháp, Kỹ Thuật Sơ Đồ Tư Duy Với, Sơ Đồ Tư Duy Là GìXem thêm Hướng Dẫn Cách Gỡ Bỏ Phần Mềm Mackeeper, Không Tìm Thấy TrangA.Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.B.Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.C.Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.D.Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.2.2. Bài tập SGKBài tập 2 trang 186 SGK Sinh học 11 NCBài tập 1 trang 186 SGK Sinh học 11Bài tập 6 trang 186 SGK Sinh học 11 NCBài tập 5 trang 186 SGK Sinh học 11 NCBài tập 4 trang 185 SGK Sinh học 11 NCBài tập 3 trang 185 SGK Sinh học 11 NCBài tập 2 trang 185 SGK Sinh học 11 NCBài tập 1 trang 185 SGK Sinh học 11 NCBài tập 11 trang 102 SBT Sinh học 11Bài tập 3 trang 101 SBT Sinh học 11Bài tập 3 trang 187 SGK Sinh học 11Bài tập 2 trang 186, 187 SGK Sinh học 113. Hỏi đáp Bài 48 Sinh học 11Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh họcsonlavn.comsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!READ Học Từ Vựng Tiếng Anh Cực “Đỉnh” Bằng Sơ Đồ Tư Duy Tiếng Anh Ý TưởngChúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!— Mod Sinh Học 11 HỌC247Bài học cùng chươngSinh học 11 Bài 41 Sinh sản vô tính ở thực vậtSinh học 11 Bài 42 Sinh sản hữu tính ở thực vậtSinh học 11 Bài 43 Thực hành Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghépSinh học 11 Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vậtSinh học 11 Bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vậtSinh học 11 Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sảnSinh học 11 Bài 47 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiADSENSEADMICROBộ đề thi nổi bậtONADSENSE /XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11Toán 11Lý thuyết Toán 11Giải bài tập SGK Toán 11Giải BT sách nâng cao Toán 11Trắc nghiệm Toán 11Đại số 11 Chương 1Ngữ văn 11Lý thuyết Ngữ Văn 11Soạn văn 11Soạn văn 11 (ngắn gọn)Văn mẫu 11Soạn bài Vào phủ Chúa TrịnhTiếng Anh 11Giải bài Tiếng Anh 11Giải bài Tiếng Anh 11 (Mới)Trắc nghiệm Tiếng Anh 11Unit 1 lớp 11 FriendshipTiếng Anh 11 mới Unit 1Vật lý 11Lý thuyết Vật Lý 11Giải bài tập SGK Vật Lý 11Giải BT sách nâng cao Vật Lý 11Trắc nghiệm Vật Lý 11Vật lý 11 Chương 1Hoá học 11Lý thuyết Hóa 11Giải bài tập SGK Hóa học 11Giải BT sách nâng cao Hóa học 11READ Học Tiếng Anh Bằng Sơ Đồ Tư Duy Pdf, Mind Map VocabularyTrắc nghiệm Hóa 11Hoá Học 11 Chương 1Sinh học 11Lý thuyết Sinh 11Giải bài tập SGK Sinh 11Giải BT sách nâng cao Sinh 11Trắc nghiệm Sinh 11Sinh Học 11 Chương 1Lịch sử 11Lý thuyết Lịch sử 11Giải bài tập SGK Lịch sử 11Trắc nghiệm Lịch sử 11Lịch Sử 11 Chương 1 LSTG Cận ĐạiĐịa lý 11Lý thuyết Địa lý 11Giải bài tập SGK Địa lý 11Trắc nghiệm Địa lý 11Địa Lý 11 Khái quát nền KT-XH TGGDCD 11Lý thuyết GDCD 11Giải bài tập SGK GDCD 11Trắc nghiệm GDCD 11GDCD 11 Học kì 1Công nghệ 11Lý thuyết Công nghệ 11Giải bài tập SGK Công nghệ 11Trắc nghiệm Công nghệ 11Công nghệ 11 Chương 1Tin học 11Lý thuyết Tin học 11Giải bài tập SGK Tin học 11Trắc nghiệm Tin học 11Tin học 11 Chương 1Cộng đồngHỏi đáp lớp 11Tư liệu lớp 11Xem nhiều nhất tuầnVào phủ Chúa TrịnhTự tìnhCâu cá mùa thuHàm số lượng giácCấp số cộngCấp số nhânNhị thức niu-tơnTiếng Anh Lớp 11 Unit 1Tiếng Anh Lớp 11 Unit 2Video bồi dưỡng HSG môn ToánVăn mẫu và dàn bài hay về bài thơ Đây thôn Vĩ DạKết nối với chúng tôiTẢI ỨNG DỤNG HỌC247Thứ 2 – thứ 7 từ 08h30 – 21h00sonlavn.com.vnThỏa thuận sử dụngĐơn vị chủ quản Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục Tư duyPost navigationPrevious Hệ Số Vòng Quay Khoản Phải Thu Là Gì, Các Khoản Phải Thu Là GìNext Là Gì? Nghĩa Của Từ Revision Là Gì, Nghĩa Của Từ Revision Revision Là Gì
How To Activate Microsoft Office 2013 Without Product Key Free
How To Activate Microsoft Office 2013 Without Product Key FreeBạn đang xem How To Activate Microsoft Office 2013 Without Product Key FreeTạisonlavn.comMicrosoft Office 2013 (codenamed Office 15) is a version of Microsoft Office, a productivity suite for Microsoft Windows. It is the successor to Microsoft Office 2010 and the predecessor to Microsoft Office 2016. It includes extended file format support, user interface updates and support for touch among its new features. Office 2013 is suitable for IA-32 and x64 systems and requires Windows 7, Windows Server 2008 R2 or a later version of either. A version of Office 2013 comes included on Windows RT devices. Mainstream support ended on April 10, 2018. Extended support ends on April 11, 2023.Đang xem How to activate microsoft office 2013 without product keyDevelopment on this version of Microsoft Office was started in 2010 and ended on October 11, 2012, when Microsoft Office 2013 was released to manufacturing. Microsoft released Office 2013 to general availability on January 29, 2013. This version includes new features such as integration support for online services (including OneDrive, Outlook.com, Skype, Yammer and Flickr), improved format support for Office Open XML (OOXML), OpenDocument (ODF) and Portable Document Format (PDF) and support for multi-touch interfaces.To download Microsoft Office 2013 you click hereHow to Activate Microsoft Office 2013 without Product Key FreeYou can read these articles to know Step 1 You visit here to get Microsoft Office 2013 Free DownloadStep 2 You copy the following code into a new text document.You click here to copy this code bit.ly/office2013txtThen you create a new text document.Xem thêm Thương Hiệu Bidv Là Ngân Hàng Gì ? Thông Tin Chi Tiết Về Ngân Hàng BidvStep 2 Paste the code into the text file. Then you choose “Save As” to save it as a batch file (named “1click.cmd”).READ Hướng Dẫn Download Idm Full Crack, Download Idm 6Note IF you use windows 10, you disable Windows DefenderStep 3 Run the batch file as administrator.Please wait…Done! You Office has been activated successfully. Please check the activation status again.Xem thêm Hệ Vi Khuẩn Sống Trong Ruột Già Cung Cấp Vitamin Gì, Hệ Vi Sinh Đường RuộtYou can watch this video to know How to Activate Microsoft Office 2013 without Product Key for Free 2019Microsoft Office 2013 comes in twelve different editions, including three editions for retail outlets, two editions for volume licensing channel, five subscription-based editions available through Microsoft Office 365 program, the web application edition known as Office Web Apps and the Office RT edition made for tablets and mobile devices. Office Web Apps are available free of charge on the web although enterprises may obtain on-premises installations for a price. Microsoft Office applications may be obtained individually; this includes Microsoft Visio, Microsoft Project and Microsoft SharePoint Designer which are not included in any of the twelve editions.Tag Microsoft Office 2013 Product Key, Activate Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2013 Serial KeyXem thêm bài viết thuộc chuyên mục tin tổng hợpPost navigationPrevious Top 10 Bộ Phim Sát Thủ Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 11 Phim Về Sát Thủ Hay Nhất Mọi Thời ĐạiNext Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Và Phương Pháp Tính Khoảng Cách
Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dàiTóm tắt văn bản lớp 712.341Tải vềBài viết đã được lưuTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài lớp 7với các đoạn văn mẫu hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 7.Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dàiTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài mẫu 1Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài mẫu 2Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Bầy chim chìa vôiTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Đi lấy mậtTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thánh GióngTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Sơn Tinh Thủy TinhTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thạch SanhTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Cây khếTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Vua chích chòeTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài mẫu 1Tóm tắt văn bản Bầy chim chìa vôiTác phẩm Bầy chim chìa vôi kể về một trải nghiệm đáng nhớ của hai anh em Mon và Mên. Trong một đêm giông bão, vì lo lắng cho những chú chim chìa vôi nhỏ bé ở bãi cát giữa sông, mà hai anh em không thể ngủ được. Thế là họ đã thức dậy, quyết vượt mưa gió để ra bến sông xem tình hình của tổ chim. Ở đó, Mon và Mên đã được chứng kiến khoảnh khắc kì diệu với những khó khăn, nguy hiểm trong chuyến bay đầu đời của chú chim chìa vôi con. Nhưng thật may mắn, khi tất cả chúng đều đã vượt qua được và thành công theo bố mẹ sang bên kia bờ. Điều đó khiến hai anh em Mon và Mên cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vô cùng.Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài mẫu 2Tóm tắt văn bản Đi lấy mậtVăn bản Đi lấy mật kể về trải nghiệm một lần vào rừng lấy mật của nhân vật An cùng với Cò và bố nuôi. Khung cảnh thiên nhiên, cây cối, con vật, ánh nắng ở nơi đây đều khiến cậu cảm thấy say sưa, thích thú ngắm nhìn. Trong chuyến đi ấy, An được biết nhiều thêm về cách tìm thấy bầy ong, cách dựng kèo, cách phán đoán hướng bay của bầy ong. Đặc biệt là cách thuần hóa ong rất riêng của người dân vùng U Minh.Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Bầy chim chìa vôi>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Bầy chim chìa vôiTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Đi lấy mật>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Đi lấy mậtTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thánh Gióng>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thánh GióngTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Sơn Tinh Thủy Tinh>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Sơn Tinh Thủy TinhTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thạch Sanh>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Thạch SanhTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Cây khế>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Cây khếTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Vua chích chòe>> Xem các bài văn mẫu hay tại đâyTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài Vua Chích Chòe————————————————-Trên đây là tài liệuTóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêmđề thi giữa kì 1 lớp 7,đề thi học kì 1 lớp 7,đề thi giữa kì 2 lớp 7vàđề thi cuối kì 2 lớp 7tất cả các môn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong năm học này.Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, cùng các tài liệu học tập hay lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 7 Tài liệu học tập lớp 7Kết nối tri thức với cuộc sống THCS Giáo án, tài liệu dạy và học miễn phíRất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.
Cách mạng Tân Hợi (1911)
Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 8 tất cả các mônToán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *